RapportenHomeWerkwijzeOver de commissieLinksContact

Werkwijze

Evaluaties

De huidige evaluatiecommissie houdt de vinger aan de pols door middel van het afnemen van enquêtes en/of monitorgesprekken. Na afloop van iedere periode of project wordt een digitale enquête verstuurd, waarin studenten gevraagd wordt hun mening te geven over het vak of project. In deze enquêtes worden vragen gesteld over studielast, kwaliteit hoor/werk colleges, eventuele practica, kwaliteit van het studiemateriaal en de duidelijkheid van de tentamens. Voordat een enquête wordt verstuurt kan de docent ook nog inbreng geven voor de enquête. De 6 projecten in de Bachelor Werktuigbouw worden ieder jaar geëvalueerd, richtlijn voor de vakken is dat elk vak eenmaal in de drie jaar geëvalueerd wordt, tenzij het betreffende vak het voorgaande jaar als onvoldoende uit de bus kwam, of dat er grote wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Als uit een enquête blijkt dat er grote problemen zijn met een bepaald vak, kan (in overleg met de opleidingsdirecteur) besloten worden een evaluatie-lunch te houden. Er wordt dan met een aantal studenten dat het vak gevolgd heeft, de betrokken docenten, de commissie en de opleidingsdirecteur gediscussieerd over de problemen van het vak en de mogelijke oplossingen daarvoor. Daarnaast zijn er ook regelmatig gesprekken van de commissie met docenten naar aanleiding van een evaluatie.

De procedure

 • Iedere enquête is een internetpagina met invul-velden
 • Studenten krijgen van ons een mailtje met daarin de link naar de pagina en de vraag de enquête in te vullen
 • De ingevulde gegevens worden (met behulp van een PHP script) automatisch in een bestand op onze computer weggeschreven
 • Als de enquête gesloten is, lezen wij het bestand in met behulp van een Excel-macro. Deze macro doet het grootste deel van de verwerking:
  • De gemiddelde cijfers en de spreiding berekenen
  • Een grafiekje maken met de gestelde vragen uitgezet tegen de gegeven cijfers
  • Alle opmerkingen van de studenten worden in een apart bestand geplaatst en blijven anoniem
 • Aan de hand van de cijfers en de opmerkingen schrijven we een rapport
 • Het rapport wordt met de opleidingsdirecteur besproken en naar de docent(en) gestuurd
 • Het rapport wordt gepresenteerd op de OLC-vergadering
 • Na eventueel commentaar van de docent(en) op het rapport, wordt deze op onze website openbaar gemaakt

Wat er met de gegevens gedaan wordt...

Allereerst moet gezegd worden dat alle gegevens anoniem worden behandeld. Eventuele studentnummers worden direct verwijderd en opmerkingen worden in een apart bestand gezet. De evaluatiecommissie verwerkt de teruggestuurde gegevens en brengt daarover rapport uit aan de opleidingsdirecteur van WB (Dhr. Ruijter). Verder krijgen de betrokken docenten de uitkomsten toegestuurd en wordt het rapport op deze website gepubliceerd. Ook publiceert de evaluatiecommissie regelmatig in "de Appel". De commissie ziet er in samenwerking met de opleidingsdirecteur en de opleidingscommissie op toe dat de problemen serieus worden aangepakt. Want onderwijs van goede kwaliteit en met een goede reputatie is in ieders voordeel.

Ook jouw mening telt!

Uiteraard hopen wij dat iedereen meewerkt aan de evaluaties om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen. Met opzet worden de enquêtes slechts naar een selectie van de studenten gestuurd, zodat het aantal in te vullen enquêtes per persoon niet te hoog wordt. Zeker daarom is het erg belangrijk veel enquêtes terug te krijgen voor een betrouwbaar beeld.